fremtidens-arbejdsrum

Først
mennesker.

møbler.

Da vi skabte Futurum+ havde vi fremtidens arbejdsrum for øje. Her sætter vi mennesker først. Arbejdspladsen vil kræve meget af mennesker. Og det stiller også krav til dig, der skaber rum.

Allerede i dag samarbejder mennesker på kryds og tværs – af brancher, grænser og tidsforskelle. Og det kommer vi til at se mere af. Ofte er det i det uformelle rum, at den gode idé opstår. At stærke relationer skabes, og nye samarbejdsmuligheder opstår.

Opbevaring med mere

På den måde handler fremtidens arbejdsrum om meget mere end hæve-sænkeborde, praktisk opbevaring, ro og orden. Sammenhængskraft og mangfoldighed bliver kernen i nye generationers arbejdsliv. Og det handler om at kunne bygge oven på. Og uden på. Futurum+ er skabt med et skarpt blik for netop det.

visibility: hidden;