Nedbryd barrierer
– sæt nye grænser

Med Futurum+ får du mulighed for at nedbryde mentale barrierer i den fysiske indretning og skabe rum for innovative og kreative tanker. Du kan bygge oven på og uden på.

Fritaget for ethvert hierarki for opbevaring sætter du, der skaber rum, nu selv grænserne. På den måde har vi ophævet den almindelige opfattelse af rum og sted. I stedet er det den menneskelige faktor, vores værdier, balance og kreativitet, der sætter dagsordenen for, hvordan vi indretter os.

  om-omann  
visibility: hidden;